Menu

pracoviště Družba

Aktuality

 

 

Vážení rodiče , velmi si vážíme Vaší spolupráce, ochoty a vstřícnosti a přejeme VŠEM RODINÁM DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, SIL A TRPĚLIVOSTI . V RÁMCI ZHORŠENÉ EPIODEMIOLOGICKÉ SITUACE SITUACE VÁS ŽÁDÁME O ZODPOVĚDNOST.

Provoz mateřských škol od 27.12.2020 do 10.01.2021

(DĚTI A PRACOVNÍCI MŠ NEMAJÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY)

PROVOZ  MATEŘSKÝCH ŠKOL (VČETNĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL A TŘÍD ZŘÍZENÝCH PODLE § 16 odst. 9 škols.zákona) je zachován jako 

doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle manuálu.

Vstup třetích osob ( mimo dětí a zaměstnance) do prostor školy je 

možný jen v nezbytně nutných případech s tím že se omezí kontakt

třetích osob.