Menu

pracoviště Družba

Kroužky

Aktivity pro nespící děti ve škol.roce 2020/2021 se uskutečňují (říjen-květen) pouze v rámci tříd

Bližší informace na třídních schůzkách 30.9.2020

 

Třída "Myšky"

aktivita - Metoda dobrého startu(M.Panáková)

aktivita- Angličtina hrou (Bc.Adéla Pěluchová)

aktivita -Logopedie hrou (Mgr. Radka Hauková)

 

Třída "Berušky"

aktivita -logopedie hrou -(R.Krejčířová)

aktivita -veselé pískání x výtvarné tvoření -(Bc.Eliška Bendová)

(dle zájmu rodičů)

 

Třída "Koťátka"

aktivita - logopedie hrou - (Eva Karasová)

aktivita - Vesele s písničkou - (I.Barcuchová)

 

Třída "Světlušky"

aktivita- "Polytechnika a pokusy pro děti" - (Bc.Karolína Hrudíková)