Menu

pracoviště Družba

LOGOOKÉNKO

 Květen -grafomotorika

PROČ JE DOBRÉ CVIČIT GRAFOMOTORIKU?
Protože jemná motorika rukou a prstů úzce souvisí s rozvojem řeči. Nám se osvědčilo provádět grafomotorická cvičení s použitím básniček. Hravý úkol spojený s vizualizací nejenom že děti více zaujme, ale dojde i k lepšímu zapamatování.
Cílem grafomotorických cviků je rozvíjet:
smyslové vnímání
zrakové i pohybové schopnosti
tvarovou paměť a představivost
pozornost a soustředění
koordinaci oka a ruky

malé děti 3-4 leté

jarní tečkovaná - nasypej zrníčko ptáčkům - děti dělají tečky na papír

houpačka nebo  miska - pro kočičku  

sluníčko  - namaluj kolečko 

 

Březen-duben 2021 

Co by měl znát a umět předškolák? 
Základními hledisky, podle kterých se určuje, zda je dítě zralé na školní docházku jsou:

 

Fyzické kritérium

 

 


Psychické kritérium

 

 

LOGOCHVILKA LEDEN

aneb "JAK NA NOVÝ ROK TAK PO CELÝ ROK" - náměty pro domácí cvičení

-s úsměvem od ucha k uchu - vytvořit široký úsměv , ukázat zoubky

-olizování se -vyplázneme jazyk  a olizujeme nejdříve spodní ret doprava, doleva, horní ret a až zvládáme můžeme namalovat jazykem sněhovou kouli - kroužíme kolem rtů doprava, doleva

- zima -cvakání zubů, -schovávaná - vtahovat rty dovnitř, fajfka - nafouknout obě tváře a pouštět vzduch ven po troškách

-balonek - nafukování tváří

-dechová cvičení -"hokej" foukání pingpong.míčku s rodičem ve dvojici, leh na zemi - položíme si plyšáka na bříško - pořádný nádech do bříška - nádech nosem ,výdech pusou

( na stole , můžeme si vyrobit branku)

-rozvoj slovní zásoby - čtení pohádek, příběhů

- povídáme si s dítětem o tom jak se jmenují postavy v příběhu, kde žijí postavy, kdo byl hodný, zlý ,srdečný...

- poznáváme hlásky postav na začátku slov 

-vytleskáváme postavy příběhu

-hrajeme si s obrázky v knize - co je na obrázku, poznáváme barvy, tvary - vždy přiměřeně věku

-grafomotorické cvičení - nejlépe na velký formát papíru - krouživý pohyb tužkou po archu balícího papíru

(sněhová koule - jedna koule maličká, druhá trochu větší, třetí koule veliká, na sebe se věší..)

-krmení ptáčků - tečkovaná -nasypej ptáčkům zrní

- bruslení - volný pohyb po papíře - 

- popletené věty - po obloze pluje frak(mrak), psi rádi okusují most(kost), střílíme muškou(puškou)

 u řeky kuňká bába(žába), v boudě bydlí les(pes) ze stromu padají lišky(šišky)

 

 

-PROSINEC - LISTOPAD

 hláska L | martinakolmanova.cz (celostnikomunikace.cz) - VIDEO K HLÁSCE L 

POKUD NEVÍTE JAK NA HLÁSKU L ( JE LEPŠÍ SE PORADIT S LOGOPEDEM)

Správné dýchání je důležité nejen při řeči.

Když mluvíme, zpíváme, potřebujeme správně ovládat dechové ústrojí.

Dechová cvičení přispívají jak ke správnému dýchání, ale také k upevňování správného držení těla a rozvoji hrudního koše.

Cílem dechových cvičení je prohloubení správného vdechu a výdechu při mluvení.

Proto se v listopadu zaměříme na správné dýchání.

 - cvičení se nesmí provádět s dětmi, u kterých se vyskytuje riziko epileptických záchvatů ( hrozí nebezpečí jejich vyvolání )

Nabídky činností:

Cvičení nádechu

·         správný prodloužený nádech nosem bez zvedání ramen

( voníme ke květince, voňavce )

·         střídání nádechu ústy a nosem ( bylinkový polštářek...),

Cvičení výdechu

·         prodlužujeme výdechovou fázi, zpomalujeme výdech ( foukání na kožešinku, do vlasů, na zrcadlo – dítě si uvědomí dech tím, že ho vidí, cítí )

·         bublifuk ( prodloužené dýchání při vytváření různě velikých bublin )

·         pěna do koupele ( vytváření pěny brčkem, foukání do ní, sfoukávání z dlaně...

·         brčka ( správný nádech bez zvedání ramen a dlouhý výdech do vody )

·         papír ( proužky, jemný papír, ubrousek )

·         flétničky, píšťalky, frkačky a jiné dechové nástroje

·         větrníky

·         nafukovací balónky 

 

Usměrňování výdechového proudu vzduchu

·         stolní fotbal – foukání do kuličky papíru nebo polystyrenu, nejlépe ve dvojici u stolu

·         foukání ,,autíčka“ do garáže z kostek

·         sfouknutí zapálené svíčky

·         peříčka, papírová kulička ( odfouknutí z dlaně, zavěšená peříčka )

·         foukání do dlaní ( zahřívání )

·         výdech.proudem zaháníme plastové loďky, hračky ve vodě )

·         rozfoukávání barevné skvrny brčkem po papíře – strašidlo

·         frkačky

Cvičení dechové výdrže

·         přenášení malých obrázků brčkem z místa na místo

·         zadržení dechu na krátkou chvíli – potápěč

Cvičení hospodaření s dechem

·         vyslovování slabik a slov na jedno vydechnutí

·         foukání brčkem do vody

·         ,,lechtání“ plamínku svíčky

·         fajfka s polystyrenovým míčkem

 

 Učte se hravě s českou televizí

pokud si nevíte rady s logopedií, můžete se inspirovat na inter.stránkách :

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/logopedicka-prevence-a-smyslove-hry?stupen=predskolni

 

LOGOCHVILKA PRO DĚTI - září - říjen 2020 

 

1.USMĚJEME SE NA SEBE DO ZRCADLA(rty jsou v širokém úsměvu, nezakrývají zuby)- USMĚJEME SE NA MAMINKU

2.MLSNÁ KOČIČKA - OLÝZNEME SI PUSU -KROUŽÍME JAZYKEM JAKO MLSNÁ KOČKA KOLEM CELÉ PUSY

3.JAZÝČEK SE ROZHLÍŽÍ Z OKÉNKA - POHYBUJEME JAZYKEM VEN Z PUSY - DOPRAVA ,DOLEVA

4.VYLEZEME NA ROZHLEDNU - JAZÝČEK POSTAVÍME NAHORU ZA ZADNÍ ZOUBKY - VYSOKÁ VĚŽ, ROZHLEDNA-PUSA JE OTEVŘENÁ

5.VYČISTÍME SI JAZÝČKEM ZOUBKY - NAHOŘE, DOLE

2.RTY VYŠPULÍME DO KROUŽKU -voláme na kočičku -zuby jsou lehce skousnuté na sebe, hrot jazyk se zvedá vzůru- či,či

3.USPÁVÁME PANENKU -PŠŠŠŠ

4.PLAŠÍME VRABCE VENKU - KŠŠŠ, KŠŠŠ

5.JE NÁM ZIMA - BRRRR

 

DECHOVÉ CVIČENÍ - NÁDECH NOSEM - VÝDECH PUSOU, PAK PŘIDÁME ZVUK - BŽŽŽŽŽ,ŠŠŠŠŠ-ŠUMĚNÍ LESA - ŠPULENÍ

DECHOVÉ CVIČENÍ - NÁDECH NOSEM - VÝDECH PUSOU -PŘI VÝDECHU SYČÍME JAKO PÁRA, HAD - SSSSS

 

  CVIKY PROVÁDÍME PRAVIDELNĚ, NEJLÉPE PŘED ZRCADLEM KAŽDÝ DEN

                  S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO HRAVĚ

 

LOGOCHVILKA -ŘÍJEN 2020

 

KLUCI A HOLČIČKY POJĎTE CVIČIT JAZÝČKY!!

 

Á,É,Í,Ó,Ú -PODZIM UŽ JE TU   (DBÁME NA VÝRAZNOU ARTIKULACI)

UKAŽTE KDO DOVEDE : LALA,LOLO, LILI, LÁ - VLAŠTOVKA UŽ LETĚLA    (PŘEHÁNÍME POHYB S JAZYKEM) 

KOMU SE TO POVEDLO:DLADLA, DLIDLI, DLODLODLO?      (MÁME DOSTATEČNĚ OTEVŘENOU PUSU)

CO JE TÁMHLE ZA PTÁČKA? KUKU KUKU KUKAČKA     (NAPODOBUJEME ZVUKY)

MOUCHA BZUČÍ BZZZ, BZZZ, BZZZ,  JÁ UŽ TADY NEBUDU (ŠIROKÝ ÚSMĚV, ZUBY NA SEBE)

A TEĎ MILÉ DĚTIČKY, ZAVOLEJTE KOČIČKY: "ČIČI, ČIČI, ČIČI,ČI"(NAŠPULIT PUSU, ZUBY NA SEBE)

KONÍKA(ZVUK CVALÁNÍ KONĚ -POHYB JAZÝČKEM), ČERTÍKA -(BLBLBL), PALAČINKU -(SMOTEJ JAZÝČEK A ROZMOTEJ) 

NAUČTE SE ZA CHVILINKU.

ZATO, ŽE JSTE DĚTIČKY, CVIČILY SVÉ JAZÝČKY,

DOSTANETE POCHVALU, CUCEJTE JI POMALU.

 

hezké podzimní logochvilky Vám přeje

                                                                                                        Mgr. Radka Hauková