Menu

pracoviště Družba

Třídy

Pátá třída mateřské školy "U Kuřátek" je umístěna v Záhlinicích.

Kapacita tohoto pracoviště je 22dětí. Má jednu třídu, ve které probíhají všechny celodenní aktivity.

Ve třídě pracují s dětmi 2 učitelky, školní asistent a o úklid a výdej stravy se stará v jedné osobě další pracovnice.

V okolí budovy je chráněná krajinná oblast, která je využívána k enviromentálnímu vzdělávání dětí.

 

Provoz: 6.00-16.00