Menu

Zaměstnanci

Ředitelka školy:

Bc. Andrea Hradilová

Učitelky:

Mgr. Jana Sanitráková (Pospíšilová )- zástupkyně ředitelky - Myšky - v současné době na MD

Miroslava Panáková - Myšky

Marie Procházková - Myšky

Magdaléna Procházková - Koťata

Eva Karasová - Koťata

Miroslava Brabcová - Berušky

Lucie Kotasová - Berušky

Speciální pedagog:

Mgr. Vladislava Peřinková - Světlušky

Mgr. Lenka Hanáková - Světlušky

Speciální pedagog:

Mgr.Radka Křižanová - Koťata (rodičovská dovolená) 

 

Provozní zaměstnanci:

 Miroslava Kovářová - uklizečka

Alena Kaňová - uklizečka

 

Ivana Pecháčková - vedoucí stravování

 Účetní (sídlí v budobě Mš Družba)

3 kuchařky

Školní asistent:

Hana Šimková - Berušky

Asistent pedagoga:

Bohdana Hostašová - Koťata