Menu

Pracoviště Eduarda Světlíka Pracoviště Záhlinice

Obecné informace

VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola v Hulíně je příspěvková organizace, která sdružuje tři pracoviště: Družba, E. Světlíka a Záhlinice.

Všechna pracují podle jednotného Školního vzdělávacího programu                

  "Dětství v barvách duhy".


Oznámení rodičům - provoz MŠ od 25.5.2020

Čestné prohlášení

 

 ZÁPIS DO MŠ 2020

 

Usnesení o uzavření MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Zpracování dotazníků vyplněných rodiči 2020 najdete zde

Projekt Cesta za vzděláním - MŠ Hulín 2019

Pověření k vyzvedávání dítěte

Informace pro rodiče předškoláků
Informace pro rodiče předškoláků od 1. 1. 2017 zde
 
Plán práce školy
Plán práce školy zde 
 
Vzdělávací program
Charakteristika školního vzdělávacího programu zde 
 
Školní řád
Školní řád zde