Menu

Pracoviště Eduarda Světlíka Pracoviště Záhlinice

Obecné informace

VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola v Hulíně je příspěvková organizace, která sdružuje tři pracoviště: Družba, E. Světlíka a Záhlinice.

Všechna pracují podle jednotného Školního vzdělávacího programu                   "Dětství v barvách duhy".

Zpracování dotazníků vyplněných rodiči 2019 najdete zde

Projekt Cesta za vzděláním - MŠ Hulín 2019

Pověření k vyzvedávání dítěte

Informace pro rodiče předškoláků
Informace pro rodiče předškoláků od 1. 1. 2017 zde
 
Plán práce školy
Plán práce školy zde 
 
Vzdělávací program
Charakteristika školního vzdělávacího programu zde 
 
Školní řád
Školní řád zde
 
Přijetí do MŠ 2019
Kriteria k přijetí do MŠ
Oznámení o konání zápisu
Informace k zápisu

 

Ochrana osobních údajů GDPR
Oznámení GDPR
Směrnice pro práci s osobními údaji
Zpracování osobních údajů