Menu

Pracoviště Eduarda Světlíka Pracoviště Záhlinice

Obecné informace

VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola v Hulíně je příspěvková organizace, která sdružuje tři pracoviště: Družba, E. Světlíka a Záhlinice.

Všechna pracují podle jednotného Školního vzdělávacího programu                

  "Dětství v barvách duhy".


Informace o znovuotevření MŠ ke stažení zde

Informace k ošetřovnému:

Zde si stáhnete tiskopis k vyplnění ošetřovného.

Tiskopis odevzdáváte vždy po ukončení měsíce svému zaměstnavateli.

Další případné dotazy by Vám měl sdělit zaměstnavatel, příp. Vaše mzdová účetní.

Pozn.: Již není potřebné potvrzení od MŠ, tak, jako tomu bylo na jaře, místo toho je čestné prohlášení rodiče přímo na tiskopisu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o uzavření Mateřské školy

Informace k distančnímu vzdělávání

Oznámení rodičům

Směrnici k prevenci rizikového chování 

Projekt Cesta za vzděláním - MŠ Hulín 2019

Pověření k vyzvedávání dítěte

Informace pro rodiče předškoláků
Informace pro rodiče předškoláků od 1. 1. 2017 zde
 
Plán práce školy
Plán práce školy zde 
 
Vzdělávací program
Charakteristika školního vzdělávacího programu zde 
 
Školní řád
Školní řád zde